O nás

Naše činnost a hodnoty
Naši klienti
Efektivita a cena
Zodpovědná osoba

Stavíme  na nejnovějších poznatcích neurofyziologie, fyziky, psychologie, pracujeme s myslí i tělem.

Koučingem a poradenstvím podporujeme lidi v nalezení sebe sama v soukromí i v práci.

Identifikujeme rezervy a možnosti lidí ve firmách a vytváříme řešení na míru.

Pomůžeme vám z firmy vytvořit místo pro normální zdravý život člověka tak, aby firma i lidé v ní prosperovali.

 

Naše hodnoty: 

- všechny bytosti mají právo žít vědomě autonomní a sociálně zodpovědný život a plně využívat svých zdrojů

- individuální a sdílené člověčenství  zasluhuje respekt bez jakékoliv diskriminace a násilí

 

 

 

 

 

Ti, kteří hledají zdravý způsob bytí:

- firmy a lidé v nich

- malé  a střední firmy

- nadnárodní korporace

- individuální klienti

- pomáháme znevýhodněným, kteří to potřebují, zejména:

osamělým rodičům malých dětí,

dětem a mladým z neúplných rodin,

lidem před důchodem.

 

 

-    změny a dosahování cílů měříme

-    odměnu vážeme na úspěch

-    naše aktivity generují zlepšení

-    cena je položka k jednání 

-    individuální klienti platí dle možností

-    znevýhodněným sháníme granty 

 

Mgr. Iva Welton, Senior Consultant, kouč, trenér, poradce  s dlouholetou manažerskou a odbornou zkušeností, kontinuálně se učí a rozvíjí. Člen ČATA. Výcviky a kurzy:

Neurolingvistic Programming Practitioner

Artefiletika a arteterapie

Person Centered Approach a práce se skupinou

Transactional Analyses + Advanced Training I, II,III; TA dgn osobnosti a psychopatologie,  Conflict resolution a.ethics in organisations et al.

Business Coaching

EEG Biofeedback I a II

Focusing, Bodyterapie, metamorfní technika

Ericksonovská hypnóza (ve výcviku)

Marketing CIMA A