ORIGINÁLNÍ ROZVOJ V MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTECH

« Zpět na blog

ORIGINÁLNÍ ROZVOJ V MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTECH

MODEL SITUAČNÍHO VEDENÍ

Cílem kurzu je naučit účastníky model situačního vedení dle Herseye a Blancharda s akcentací koučovacího přístupu při vedení zaměstnanců v jednotlivých oblastech manažerské činnosti (plánování, organizování, vedení a kontrolování). Účastníci se naučí jak prakticky využívat koučovací přístup a delegování při každodenních situacích při vedení zaměstnanců.

Po absolvování kurzu se účastníkům zvýší kompetence v oblasti manažerských dovedností. Dokáží aplikovat jednotlivé přístupy při vedení zaměstnanců a budou schopni aplikovat koučovací přístup v praxi.

Základní osnova:
 Osobnost a role manažera
 Teorie vedení a řízení lidí
 Situační vedení
 Direktivita a její užitečnost
 Mentorink a správné zaškolení
 Koučování jako styl vedení
 Delegování a jeho výhody a rizika
 Praktický nácvik jednotlivých stylů vedení v praxi
 Nejčastěji řešení situace manažera a jak na ně

EFEKTIVNÍ VEDENÍ PORAD

Čas je jedna z nejcennějších komodit a často jím bývá plýtváno na poradách, které nejsou užitečné, připravené a s jasným výsledkem. Cílem kurzu je získat znalosti o správných fázích vedení porady. Účastníci se naučí jak správně připravit, realizovat a vyhodnotit poradu. Skrze model strukturování času se účastníci naučí rozlišovat efektivní práci od neefektivní a vracet poradu k jádru věci.

Po absolvování kurzu se účastníkům zvýší kompetence v oblasti manažerských dovedností. Budou schopni efektivně vést poradu s využitím adekvátního času.

Základní osnova:
 Co je a není efektivní porada
 Příprava na poradu
 Realizace porady a její úskalí
 Zásady vedení porady
 Konstruktivní a destruktivní prvky porady
 Psychologické hry během porad
 Povinnosti účastníků porady
 Hodnocení, zpětná vazba

JAK ROZVÍJET ZAMĚSTNANCE A NEFINANČNĚ JE MOTIVOVAT

Mít spolehlivé a loajální zaměstnance je poklad. O zaměstnance je ovšem potřeba pečovat a postupně je rozvíjet, aby byli kompetentní ke své práci. I když je užitečné vybírat zaměstnance vnitřně motivované, je nutné je stimulovat, aby svoji práci dělali dlouhodobě správně. Účastníci se naučí jak prakticky při každodenním kontaktu rozvíjet zaměstnance a jak je nefinančně motivovat.

Po absolvování kurzu se účastníkům zvýší kompetence v oblasti komunikačních a manažerských dovedností. Dokáží aplikovat rozvojový přístup k zaměstnancům a budou znát nástroje nefinanční motivace.

Základní osnova:
 Pracovní výkonnost zaměstnanců a co ji ovlivňuje
 Rozvoj zaměstnanců skrze model Cyklus rozvoje (od Pam Levin)
 Praktický nácvik rozvojových přístupů
 Systematické rozvíjení zaměstnanců
 Motivace versus stimulace
 Co motivuje mě?
 Typičtí zabijáci pracovní motivace
 Nástroje nefinanční motivace
 Praktický nácvik nástrojů

KONFLIKTY - JAK JE AKTIVNĚ ŘEŠIT

Konfliktní situace jsou poměrně běžnou součástí pracovního života. Někdo konflikty cíleně vyhledává a jsou takovým kořením jeho života. Jiný nesnese ani zvýšený hlas. Na kurzu se účastníci naučí co to konflikt vlastně je, jak mu předcházet, jak ho případně řešit a jak hlavně pracovat s vlastními emocemi. Bez těch totiž konflikt nefunguje.

Po absolvování kurzu se účastníkům zvýší kompetence v oblasti komunikačních dovedností. Dokáží aplikovat techniky řešení konfliktní situace a práce s emocemi.

Základní osnova:
 Pojem konflikt
 Typy konfliktu
 Konfliktní typy – osobnost a temperament
 Předcházení, vznik a způsoby řešení konfliktu
 Techniky řešení konfliktních situací
 Zvládání emocí v konfliktní situaci
 Trénink zvládání konfliktních situací

SYSTÉM HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Téměř každý zaměstnanec chce dostat zpětnou vazbu od svého nadřízeného ohledně pracovní výkonnosti. Když ji dlouhodobě nedostává, pracovní výkon a motivace se snižují. Kurz je zaměřen na pochopení přínosů systematického hodnocení pracovního výkonu a trendů v hodnocení zaměstnanců.

Po absolvování kurzu se účastníkům zvýší kompetence v oblasti manažerských dovedností. Účastníci se naučí pracovat s dáváním a přijímáním zpětné vazby (pozitivní i negativní). Dále se v rámci praktické části naučí efektivní způsob vedení hodnotících pohovorů a využívání koučovacích technik pro hodnocení pracovního výkonu.

Základní osnova:
 Cíle hodnocení zaměstnanců
 Metody hodnocení zaměstnanců
 Motivačně hodnotící pohovor
 Vliv hodnocení na odměňování
 Organizace hodnocení zaměstnanců
 Jak efektivně sdělovat informace
 Předávání a přijímání zpětné vazby
 Jak řešit námitky, kritiku a konflikty

O LEKTOROVI

Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC vystudoval sociologii a andragogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci kde získal titul Ph.D. v oboru andragogika. Jeho specializací jsou kurzy soft skills, zejména metoda koučink, komunikačních a prezentační dovednosti, obchodní dovednosti, asertivity, zvládání konfliktních situací, motivace a hodnocení a dále působí jako trenér a byznys kouč. Ve své práci také často využívá transakční analýzu, která je základem jeho disertační práce: Transakční analýza jako nástroj koučování manažerů. V rámci svého dalšího vzdělávání úspěšně absolvoval např. TA 101 pod vedením Gillesa Barrowa, „Coaching of human systems“ Günter Möhr, nebo získal „Diploma in Business Coaching Programm“ pod vedením Sandry Wilson z UK. Je členem České asociace transakční analýzy, European Association for Transational Analysis, International Transactional Analysis Association a Internatinal Coaching Federation.