BUDOVÁNÍ KOUČUJÍCÍ ORGANIZACE

« Zpět na blog

BUDOVÁNÍ KOUČUJÍCÍ ORGANIZACE

Vybudování koučující organizace ve velké výrobní firmě je projekt nákladný a poměrně komplikovaný. Jde o změnu firemní kultury se vším, co k ní patří, včetně časového rozsahu. V článku najdete několik praktických poznatků, které potvrzují dobré rady z teorie Changemanagementu.

CVIČENÍ V CHANGEMANAGEMENTU

Vybudování koučující organizace ve velké výrobní firmě je projekt nákladný a poměrně komplikovaný. Koučování je ve své podstatě pouhým nástrojem nikoliv cílem, ale zároveň vyžaduje změnu myšlení lidí a je tedy i změnou samo o sobě. Pro zadavatele je snadné uvěřit, že jde o pouhé školení manažerských dovedností. Školením to možná začne, ale pak zjistíte, že jste se vydali na cestu změny firemní kultury, na které si plnými doušky vychutnáváte vše, co znáte z teorie Changemanagementu, pokud jste zatím neměli to potěšení osobně. Budete tisíckrát pochybovat, budete chtít utéct, budete všechny nenávidět a oni vás daleko víc, budete muset znovu a znovu začínat a měnit směr, napravovat chyby, budete si muset zakázat dětinské „Kdy už tam budem?“, protože až za několik let, asi tak pět, ...možná. Pokud skálopevně věříte, že bez koučinku svých cílů nedosáhnete a víte i, že ani s ním ne, pokud se vám nevydaří, pak „Hodně štěstí!“

KOUČINK? PRO KOHO?

Lákavá a odvážná vize kontinuálního zlepšování, systémy řízení jakosti, návyk měnit se a růst, používat nové nástroje řízení, to vše je opodstatněním pro zavedení koučování. Stagnující firma s konzervativním managementem koučink k ničemu nepotřebuje. Pokud ti, kdo platí a rozhodují, chtějí změnit systém „Přikaž a Kontroluj“ na „Zmocni a Zapoj“, aby lidé měli více možností učit se, rozvíjet svou schopnost rozhodovat, pěstovat svou flexibilitu, zodpovědnost a motivaci, není lepší podpory než koučing.

ABY KOUČINK ZŮSTAL KOUČINKEM

Firemní koučink má svá specifika. Dokonce i ve firmě, která míří ke kontinuálnímu zlepšování, se budou kouči dostávat občas spíše do role učitele a bohužel někdy i kontrolora. Přizpůsobí-li se nově se rodící koučování stávající direktivní kultuře namísto toho, aby spoluvytvářelo kulturu novou, stává se nebezpečně kontraproduktivním. Aby výsledek zadavateli přinesl očekávané výsledky, měl by po dobu zrodu a prvních let být zapojen do projektu odborný garant externista. Jeho úkolem je zejména hýčkat a opatrovat humanistický prvek koučinku, jehož hodnota daleko převyšuje okamžité ekonomické přínosy. To díky němu se mění koučovaní a koučové, vztahy mezi nimi, atmosféra a energie ve firmě. „Guru“, který bude bdít nad spiritem koučinku, musí požívat důvěry jak managementu, v první řadě sponzora a také vlastníka projektu, tak i koučů a koučovaných.

NEBÝT JAKO KŮL V PLOTĚ

Koučink si jistě získá své příznivce z řad účastníků projektu. To bude hodně záležet na vás a na vaší vytrvalé práci s rezistencí. Ať už jste vlastníkem projektu nebo odborným garantem, potřebujete ale sponzora, který má moc a přesvědčení, na kterého se můžete spolehnout zejména v době obtíží a nezdaru. Práci s ním není radno podcenit, vyplatí se jí věnovat stejnou pozornost jako koučům samotným, abyste projektu po celou dobu zajistili zdroje morální i finanční a ty “věřící” nezklamali. Ne každému se poštěstí jako mě, že kontinuita skálopevných rozhodnutí klienta je jediným pevným bodem změnového procesu. Dokonce i při personální výměně na postu nejvyšším, kdy jsem se připravovala na boj o projekt, jsem slyšela jen „Nemusíš mě přesvědčovat. Naše firma by nikdy neinvestovala do ničeho, co nemá hodnotu. Řekni mi, co mám dělat, abych to podpořil.“ Pokud, milí kolegové koučové, budete kdy v roli odborného garanta zavádění systému koučující organizace, přeji vám, abyste se na integritu svého sponzora změny mohli také vždy absolutně spolehnout. Bez ní nemá smysl se do toho pouštět. Ať se vám daří. Pokud se chcete seznámit s kazuistikou, jděte na http://www.welton.cz/blog/budovani-koucujici-organizace-kazuistika